Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Download
Liên hệ
Chào mừng các bạn đến website Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang!Ban Giám Hiệu
Các phòng chuyên môn
Các Khoa, Trung tâm
Lịch học tập
Lịch thi
Điểm thi
Hệ thống đào tạo
Thông tin tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Đoàn thể
Chi nhánh đào tạo
Chuẩn đầu ra
Lịch công tác tuần
Hội cựu học sinh
Thư viện
Văn bản pháp luật
Tư liệu
Đăng ký học
Hướng dẫn sử dụng
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Trực tuyến 1
Lượt truy cập11,736,389

Tin tuyển dụng - Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày14/5/2019 của Bộ Nội vụ, về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định 2905/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tạm giao chỉ tiêu số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hà Giang năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020;

Sau khi rà soát về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự hiện có của các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc; cân đối với nhu cầu phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số 06 chỉ tiêu, gồm các vị trí công việc:

- Giảng viên ngành Kỹ thuật xây dựng:          02 người;

- Giảng viên ngành Công nghệ ô tô:               02 người;

-  Giảng viên ngành May thiết kế thời trang:   02 người.

2. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng

a) Giảng viên ngành Kỹ thuật xây dựng: 02 chỉ tiêu.

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật xây dựng; xây dựng cầu đường; công trình thủy lợi; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

b) Giáo viên ngành May thiết kế thời trang: 02 chỉ tiêu

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành May thiết kế thời trang; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

c) Giảng viên ngành Công nghệ ô tô: 02 chỉ tiêu

- Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ tô tô; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

d) Ưu tiên những người đang hợp đồng làm việc tại trường; những người đã có thời gian và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực: Kỹ thuật xây dựng, May thiết kế thời trang, Công nghệ ô tô ).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển

- Có Quốc tịch Việt nam và cư trú tại Việt nam,

- Đủ từ 18 tuổi trở lên; có đơn xin dự tuyển và hồ sơ lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp Đại học theo vị trí tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức tốt;

- Hình thức ưa nhìn, tác phong chững chạc, phát âm chuẩn;

- Có chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ theo quy định.

2. Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HÌNH THỨC NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

a) Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang quyết định.

b) Cách tính điểm:

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành và điểm ưu tiên (nếu có). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

- Điểm ưu tiên được xác định như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

+ Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 .

 c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMPHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Có mẫu kèm theo);

- Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý còn thời hạn tối thiểu 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Giấy khai sinh; sổ hộ khẩu và các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn tối thiểu 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 (hai) ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ cần báo tin;

- Toàn bộ hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng kích thước 24cm x 32cm ghi rõ các loại giấy tờ nộp trong hồ sơ.

2. Thời gian thực hiện

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/1/2021 đến 25/2/2021 trong giờ hành chính các ngày trong tuần (nộp tại phòng Tổ chức Cán bộ, trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang).

- Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả: Từ ngày 01/3/2021 đến 31/3/2021.

3. Địa điểm thực hiện

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang.

- Số điện thoại liên hệ: 02193.811919 hoặc 0888.274.666.

- Website: http://caodangkythuatcongnghehg/edu.vn

4. Phí và lệ phí xét tuyển

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển  nộp cùng hồ sơ  phí xét 500.000 đồng/ hồ sơ dự tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Không trả lại hồ sơ và phí xét tuyển nếu người dự tuyển không trúng tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang. Giao cho phòng Tổ chức Cán bộ, Ban quản trị trang thông tin điện tử thông báo trên các phương tiện thông tin, tổ chức niêm yết và thông báo trên trang điện tử Website của trường./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (thay B/c);

- Ban Giám hiệu;

- Phòng TCCB, BQT Website (T/h);

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Ths. Nguyễn Minh Tuấn


[Trở về] Các tin tức khác
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 - Trung tâm Ngoại ngữ và tin học 3-2 trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TƯ VẤN VỀ KỲ THI TÔT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH NĂM 2020
“Chọn nghề” – Cần một sự lựa chọn sáng suốt
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
THƯ NGỎ TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, TIN HỌC NĂM 2017
Phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề năm 2017
Tuyển sinh học sinh khoa Nội trú trực thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang
NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
TIN KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC K1 (TRÌNH ĐỘ B) CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH HÀ GIANG
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
Quên mật khẩu
Trang chủ |Giới thiệu |Tin tức |Download |Liên hệ |Check Mail
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại (Zalo): 0867.141.116
Copyright 2010. Thiết kế và phát triển bởi Công ty CP Văn Hóa Điện Ảnh Hà Giang