Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Download
Liên hệ
Chào mừng các bạn đến website Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang!Ban Giám Hiệu
Các phòng chuyên môn
Các Khoa, Trung tâm
Tổ trực thuộc phòng
Lịch học tập
Lịch thi
Điểm thi
Hệ thống đào tạo
Thông tin tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Đoàn thể
Chi nhánh đào tạo
Chuẩn đầu ra
Lịch công tác tuần
Hội cựu học sinh
Thư viện
Văn bản pháp luật
Tư liệu
Đăng ký học
Hướng dẫn sử dụng
Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?
Trực tuyến 3
Lượt truy cập11,687,161

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU

 

1. Đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung các hoạt động của trường theo thẩm quyền trách nhiệm của Hiệu trưởng và quy định của Nhà nước;

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý:

+ Xây dựng định hướng phát triển của trường;

+ Xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường;

+ Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tài chính;

+ Công tác đào tạo lái xe ô tô;

+ Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Tổ đào tạo lái xe ô tô và phòng Quản lý thiết bị đào tạo.

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, tổ theo chức năng nhiệm vụ công tác.

- Phụ trách các hoạt động của trường tại các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần;

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

- Chủ tài khoản của nhà trường.

- Sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại phòng Tài chính - Kế hoạch.

2. Đồng chí: Nguyễn Đông Văn - Phó Hiệu trưởng

- Là phó Hiệu trưởng thường trực có trách nhiệm quản lý điều hành các hoạt động chung của trường khi Hiệu trưởng đi công tác vắng;

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách toàn bộ các hoạt động Công tác học sinh, sinh viên:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng: Công tác học sinh, sinh viên; khoa Nội trú; khoa Cơ bản;

- Phụ trách các hoạt động của trường tại các huyện: Bắc Mê, thành phố Hà Giang;

- Kiểm soát, duyệt ký các văn bản theo thẩm quyền;

- Sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại Khoa Cơ bản;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đồng chí: Vũ Văn Tiến - Phó hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách mảng Hành chính - Quản trị; An ninh, Quốc phòng; Hợp tác Quốc tế và nghiên cứu khoa học; Ban quản trị Website của trường:

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Hành chính - Quản trị; phòng Hp tác Quốc tế và nghiên cứu khoa học; khoa Cơ khí - Động lực; khoa Điện;

- Chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

- Phụ trách các hoạt động của trường tại các huyện Quản bạ, Yên Minh;

- Kiểm soát, duyệt ký các văn bản theo thẩm quyền;

- Sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại Khoa Cơ khí - Động lực;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Đồng chí: Trịnh Xuân Huy - Phó hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giáo dục thường xuyên (tin học, ngoại ngữ);

- Trực tiếp chỉ đạo khoa Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; khoa Giao thông - Xây dựng; Trung tâm Ngoại ngữ & tin học 3-2;

- Phụ trách các hoạt động của trường tại các huyện: Đồng văn, Mèo Vạc và phụ trách công tác giúp đỡ xã khó khăn theo sự phân trong BCH Đảng ủy;

- Kiểm soát, duyệt ký các văn bản theo thẩm quyền;

- Sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại khoa Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

5. Đồng chí: Quách Văn Hóa - Phó hiệu trưởng

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo (trừ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo hệ giáo dục thường xuyên, tin học, ngoại ngữ); phụ trách công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định; công tác thông tin tuyên truyền;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng đào tạo; khoa Dịch vụ - Kinh tế tổng hợp; khoa Công nghệ - Thông tin;

- Phụ trách các hoạt động của trường tại các huyện: Vị Xuyên, Quang Bình;

- Kiểm soát, duyệt ký các văn bản theo thẩm quyền;

- Sinh hoạt chính quyền, đoàn thể tại phòng Đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.        

 

Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
Quên mật khẩu
Trang chủ |Giới thiệu |Tin tức |Download |Liên hệ |Check Mail
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (0219). 3810 138 hoặc 0974.468.317
Copyright 2010. Thiết kế và phát triển bởi Công ty CP Văn Hóa Điện Ảnh Hà Giang